Privacy verklaring

Privacyverklaring – wat doen wij met uw gegevens?
Research 2Evolve respecteert altijd uw privacy.
Deze verklaring is voor het laatst aangepast op: 7 september 2021

Wie zijn wij?

Research 2Evolve B.V. uit Hilversum is een onafhankelijk onderzoeksbureau. Wij zijn lid van de MOA (MarktOnderzoekAssociatie) en Esomar.

Wij houden ons aan de gedragscode voor marktonderzoek. Deze code regelt bijvoorbeeld de rechten van de deelnemers. Het zorgt ervoor dat u anoniem blijft bij onze opdrachtgever. En dat wij uw gegevens vertrouwelijk behandelen.

Deelname aan onze onderzoeken is altijd vrijwillig.

Hoe verzamelen wij gegevens?

Research 2Evolve verzamelt onderzoeksgegevens op verschillende manieren. Schriftelijk, via de telefoon en online. En ook tijdens groepsgesprekken en interviews.

Wij verzamelen alleen gegevens die nodig zijn. Die gegevens zijn vertrouwelijk. Zodra het kan maken wij de gegevens anoniem. Wij vinden het belangrijk dat anderen niet bij uw gegevens kunnen komen.
Tenzij wij ze daar toestemming voor geven.

Hoe beschermen wij uw privacy?

Wij houden ons aan de volgende regels:

 • Wij vertellen de deelnemer het doel van het onderzoek;
 • Wij behandelen u met respect, ook als u niet mee wilt doen;
 • Wij verzamelen zo weinig mogelijk gegevens;
 • Zodra het kan maken wij gegevens anoniem;
 • U blijft anoniem in onze rapporten. Tenzij u duidelijk heeft aangegeven dat dat niet hoeft.
 • Wij nemen maatregelen zodat niemand anders zonder toestemming bij uw gegevens kan komen;
 • De gegevens die wij verzamelen zijn geheim. Tenzij het nodig is om te delen voor een onderzoek. Dan geven wij een derde partij duidelijke toestemming.
 • Wij houden ons aan de regels van de Internationale ICC/ESOMAR Code voor het uitvoeren van marktonderzoek.

Wat staat er in de wet?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen volgens artikel 6 van de wet AVG. Deze wet beschermt uw persoonsgegevens en uw privacy.

Wij krijgen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een onderzoek. Of als wij een overeenkomst met u hebben. Wij vragen zo weinig mogelijk gegevens.

Wij hebben vaak ook gegevens van mensen waar wij mee samenwerken. Of waar wij voor het uitvoeren van ons werk contact mee hebben. Wij vragen alleen gegevens die wij nodig hebben.
Soms vraagt onze opdrachtgever om gegevens van onze contacten. Dit kan bijvoorbeeld een gemeente zijn. Ook zij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en met respect.

Soms hebben wij uw persoonsgegevens juist gekregen van een opdrachtgever. Dit kan bijvoorbeeld een gemeente zijn. Dan behandelen wij uw gegevens net zoals de opdrachtgever. Wij behandelen uw gegevens dan ook vertrouwelijk en met respect.

Heeft u vragen over hoe onze opdrachtgever uw gegevens gebruikt? Lees dan de privacyverklaring van die partij. Of neem contact met ze op.

Welke gegevens gebruiken wij?

Als u deelneemt aan een onderzoek of lid wordt van een panel verzamelen wij een paar persoonsgegevens. Dit zijn er zo weinig mogelijk. Wij vragen bijvoorbeeld uw adres en e-mail. Deze gegevens gebruiken wij alleen om u uit te nodigen voor een onderzoek of deelname aan een verloting. Wij vragen achtergrondgegevens bijvoorbeeld uw leeftijd en postcodecijfers. En daarna gebruiken wij uw antwoorden (onderzoeksgegevens) en de achtergrondgegevens voor een rapport.

Onze onderzoeken gaan over verschillende onderwerpen. Wij vragen bijvoorbeeld naar uw mening. Of naar uw gedrag. Het onderzoek gaat over een onderwerp dat belangrijk is voor onze opdrachtgever. Bijvoorbeeld over het verkeer, veiligheid, groen of leefbaarheid. Uw antwoorden zijn anoniem en vertrouwelijk.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor onze onderzoeken. Wij willen u niets verkopen en niets opsturen. Uw antwoorden zijn anoniem verwerkt. Ook in ons rapport bent u anoniem. Tenzij u duidelijk heeft aangegeven dat wij uw gegevens wel mogen gebruiken. Dan bent u niet anoniem maar beschermen wij uw gegevens altijd goed. Wij vinden het erg belangrijk uw gegevens en privacy goed te beschermen.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Na het onderzoek verwijderen wij de contactgegevens zo snel mogelijk.

Voor onderzoeken verzamelen wij achtergrondgegevens en onderzoeksgegevens. Wij bewaren die alleen zolang wij ze nodig hebben. Daarna worden de gegevens verwijderd.

Bent u lid van de digitale panels van Research 2Evolve? Zolang u lid bent van een panel bewaren wij uw gegevens. Als het panel stopt of u zich afmeldt, dan verwijderen wij de gegevens. Dit is onder andere voor de gemeenten, RIVM, GGD’en en woningcorporaties.

Hoe slaan wij uw gegevens op?

Wij slaan uw gegevens alleen op in datacentra in Nederland. Daarmee vallen uw gegevens altijd onder de bescherming van de wet AVG. Wilt u een wijziging doorgeven? Gebruik dan het contactformulier van Research 2Evolve. Of stoppen met een panel? Gebruik dan het afmeldformulier.

Wat zijn uw rechten als deelnemer?

Deelnemen aan onze onderzoeken is altijd vrijwillig. Wij zorgen dat u anoniem blijft. U kunt ook duidelijk aangeven dat u niet anoniem hoeft te blijven. Dan kan het zijn dat wij uw gegevens delen. Maar dat is dus alleen als u duidelijke toestemming geeft. Anders blijft u anoniem.

Dit zijn uw rechten:

 • Recht op informatie: u heeft het recht om aan Research 2Evolve te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Inzagerecht: u mag controleren of en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht: als uw gegevens niet kloppen, dan kunt u dat doorgeven. Dan past Research 2Evolve uw gegevens aan.
 • Recht van verzet: u mag aan Research 2Evolve vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
 • Recht op het wissen van persoonsgegevens: u mag Research 2Evolve vragen om gegevens te verwijderen.
 • Recht op bezwaar: u mag Research 2Evolve vragen uw gegevens niet te verwerken.

Een verzoek of bezwaar indienen?

Wilt u een recht gebruiken? Stuur dan een verzoek naar Research 2Evolve. Dit kan schriftelijk of via de website. Daarna hebben wij 4 weken de tijd om uw verzoek te beoordelen. Wij laten u binnen 4 weken weten wat wij met uw verzoek doen.

Als wij uw verzoek niet kunnen goedkeuren, dan kunt u bezwaar indienen. Het kan zijn dat wij dan extra informatie vragen.

Welke maatregelen nemen wij?

Maatregelen ter bescherming van uw persoonlijke informatie (ISO 27001)

Research 2Evolve neemt de bescherming van uw persoonsgegevens heel serieus. Wij nemen verschillende maatregelen om uw informatie te beschermen. Deze maatregelen laten wij beoordelen door specialisten.

Wij voldoen onder andere aan ISO27001. Dit is de internationale standaard voor bescherming van informatie. Hierin staat hoe informatie beveiligd moet worden. Zo blijft uw informatie vertrouwelijk.

Bij Research 2Evolve hebben maar een paar medewerkers toegang tot uw informatie. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor data-analyse en kwaliteitscontrole.

Soms geven wij andere bedrijven een opdracht. Die kunnen dan uw gegevens nodig hebben. Als wij uw informatie delen, hebben wij met dat bedrijf een overeenkomst. Zij moeten uw gegevens dan net zo goed beveiligen en beschermen als wij.

Vindt u dat uw gegevens niet goed zijn beschermd? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). Gebruik hiervoor het contactformulier op deze site.

Bescherming op onze website

Onze website heeft een SSL-certificaat. Dit betekent dat de verbinding tussen de bezoeker en de website beveiligd is. Uw informatie is versleuteld. Gegevens die via de website worden verstuurd, zijn beschermd tegen afluisteren.

Op onze website en in onze onderzoeken staan links naar andere websites. Wij kunnen niet verzekeren dat deze websites ook beveiligd zijn. Kijk in de adresbalk van uw browser of u een slotje ziet staan. En lees op die andere website de privacyverklaring of neem contact met ze op.

Cookies op de website

Op panelinwoners.nl gebruiken wij alleen functionele cookies. Voor het uitvoeren van onze online onderzoeken ook. Als u na het invullen de browser sluit, worden de cookies verwijderd. Of ze zijn niet meer geldig. Dit is afhankelijk van uw browserinstellingen.

Wij maken geen gebruik van tracking cookies.

Wij gebruiken wel Google Analytics om onze website te verbeteren. Uw gegevens worden anoniem verwerkt en uw IP-adres is ook anoniem.

Ik heb een klacht

Hoe dien ik een klacht in over de verwerking van mijn gegevens?

Wij nemen klachten heel serieus en lossen het graag snel voor u op. Vaak is een telefoontje met ons al voldoende om uw klacht op te lossen (035-6232789). Maar blijft u het oneens, dan kunt u schriftelijk of online een klacht indienen.

U kunt een klacht indienen bij Research 2Evolve. Gebruik hiervoor het contactformulier op deze site. Of stuur een brief naar:

Research 2Evolve
T.a.v. de directie
Postbus 918
1200 AX Hilversum

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de landelijke toezichthouder van privacy.

Functionaris Gegevensbescherming

Voor Research 2Evolve is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangewezen. De FG houdt toezicht op het verwerken van persoonsgegevens binnen Research 2Evolve.

De FG adviseert, informeert en rapporteert aan de organisatie over het omgaan met de persoonsgegevens. Een verwerking van persoonsgegevens met een hoog risico wordt eerst gemeld aan de FG, voordat de verwerking start. De FG is ook contactpersoon voor Research 2Evolve met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen over het verwerken van uw gegevens? Gebruik hiervoor het contactformulier op deze site.
U kunt ook bellen met de Functionaris Gegevensbescherming via telefoonnummer 035 623 2789.

Aanpassingen aan de privacyverklaring

Het kan zijn dat deze privacyverklaring wordt aangepast. Bijvoorbeeld als de wetgeving verandert. Lees daarom deze verklaring regelmatig door. Bovenaan ziet u de datum van de laatste aanpassing.